Bezpieczeństwo przetwarzania baz danych przez naszą Aplikację do eksportu baz danych

Aplikacja do transferu baz danych a standardy bezpieczeństwa

Nasza innowacyjna Aplikacja baz danych została opracowana przy wykorzystaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo przesyłanych baz danych jest określone na poziomie narzędzi, mechanizmów kontroli i transferu.

Chronione są elementy:

  • baz danych zawartych z zbiorach,
  • powiązanych aplikacji,
  • systemu zarządzania bazami danych,
  • serwerów służących do transferu baz danych
  • infrastruktury obliczeniowej wykorzystywanej do uzyskiwania dostępu do baz danych.

Niestety im baza danych zawiera więcej zabezpieczeń, tym trudniejszy jest dostęp do niej i jej użytkowanie. W naszej Aplikacji stawiamy na kompromis. Chcemy zapewnić stosunkowo łatwy dostęp i użyteczność bazy danych przy wysokiej odporności na zagrożenia.

Dlaczego ważne jest stosowanie aplikacji zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa baz danych? Dlatego, że doprowadzenie do „wycieku” bazy danych może spowodować wysokie szkody podmiotu, który przetwarza bazy danych.

Konsekwencje niedostatecznego zabezpieczenia baz danych

Jakie konsekwencje niesie niedostateczne zabezpieczenie transferów baz danych i związany z tym „wyciek danych”.

  1. Podmiot może otrzymać karę i grzywnę. Przykładowo „wyciek baz danych osobowych” może w konsekwencji spowodować konsekwencje płynące z RODO. Grzywny mogą sięgać kilkuset tysięcy euro za naruszenia.

 

  1. Podmiot może być przymuszony do poprawy wszystkich naruszeń zabezpieczeń i powiadamiania swoich Partnerów. Wiąże się to często z zarządzaniem kryzysowym.

 

  1. Podmiot może zostać pozbawiony ciągłości biznesowej działania. Działanie na odpowiednio przetworzonych bazach danych dla odpowiednich podmiotów jest kluczowa. Braki w ich dostarczeniu mogą skutkować brakiem podstawowej działalności operacyjnej.

 

  1. Podmiot może mieć problemy z wizerunkiem, niektórzy Partnerzy nie będą chcieli dalej współpracować z Podmiotem, który nie może zapewnić bezpieczeństwa w zakresie zarządzania bazami danych.