Innowacyjna aplikacja do wykonywania eksportów baz danych

Zaawansowana technologicznie aplikacja do transferu baz danych

 

W wyniku prac badawczo rozwojowych i posiadania unikalnego know-how w zakresie big data i przetwarzania dużych zbiorów baz danych firma Mente Creativa opracowała unikalną aplikację do projektowanych transferów baz danych. Aplikacja posiada rozbudowane możliwości i jest stale rozbudowywana. Istnieje możliwość dopasowania technologii aplikacji do Państwa potrzeb. 

Funkcjonalności aplikacji

Poniżej przedstawiamy wybrane funkcjonalności naszej aplikacji. Funkcjonalność automatyzująca wysyłanie danych do odpowiedniego zdefiniowanego w bazie Partnera na jego serwer.

 1. Funkcjonalność zapewniająca bezpieczeństwo szyfrowanego transferu baz danych;
 2. Funkcjonalność umożliwia wyłapywanie błędów eksportów baz danych w czasie rzeczywistym i zarządzanie limitami ilościowymi zbiorów danych;
 3. Funkcjonalność umożliwiająca kategoryzowanie zbiorów danych transferowanych w ramach eksportu.
 4. Funkcjonalność umożliwiająca tworzenie harmonogramów wysyłki zautomatyzowanych danych przy uwzględnieniu zaawansowanych kryteriów czasowych i jakościowych zbiorów baz danych;
 5. Funkcjonalność umożliwiająca zarządzanie wykluczeniami w eksportowanych zbiorach baz danych;
 6. Funkcjonalność umożliwiająca zarządzanie priorytetami atrybutów zbiorów baz danych przeznaczonych do eksportu;
 7. Funkcjonalność umożliwiająca zarządzanie technicznymi funkcjonalnościami opartymi na integracji API;
 8. Funkcjonalność umożliwiająca zarządzanie statusami eksportowanych zbiorów baz danych;
 9. Funkcjonalność umożliwiająca weryfikację półautomatyczną i podgląd zbiorów eksportowanych baz danych;
 10. Funkcjonalność integrująca zbiór baz danych wypisanych przez respondentów u wszystkich Partnerów;
 11. Funkcjonalność integrująca dane przeznaczone do eksportu z systemem do walidacji i standaryzacji baz danych;
 12. Funkcjonalność dająca dostęp do panelu sterowania umożliwiającego sterowanie z poziomu panelu jakością eksportowanych zbiorów baz danych przez osobę nie techniczną;
 13. Funkcjonalność do zarządzania Partnerami wystawiającymi API i kryteriami eksportów dla danych Partnerów związanych z API