Wybrane rozwiązania ochrony baz danych dla Partnerów korzystających z aplikacji do eksportu baz danych

Istotne elementy do ochrony baz danych

W dzisiejszych czasach systemy do zarządzania bazami danych oferują mnogość opcji konfiguracyjnych. Dlatego prawidłowo skonfigurowane aplikacje i systemy mają kluczowe znaczenie. Nawet błąd ludzki może spowodować, że twoja baza danych będzie przedmiotem ataku i wycieku. Przeoczenie może spowodować wyciek imion, nazwisk, dat urodzenia, numerów telefonów i innych. Niezwykle ważne jest w sposób zautomatyzowany skanować bazę danych, aby mieć pewność, że jest odpowiednio skonfigurowana.

Dlatego niezwykle ważne jest posiadanie rozwiązań, które pomogą zabezpieczyć posiadane bazy danych. W niniejszym artykule wskazujemy najważniejsze elementy potrzebne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych baz danych.

Potencjalne podmioty, które chcą dokonać ataku na posiadaną bazę danych dokonują wielopoziomowej analizy. Badają między innymi.

 1. Kto jest użytkownikiem bazy danych, kim są użytkownicy uprzywilejowani
 2. Jakie aplikacje działają na bazach danych i jakie są ich zabezpieczenia;
 3. Czy bazy danych są zaszyfrowane, kto może mieć do nich dostęp;
 4. Kto może mieć dostęp do kopii zapasowych;
 5. Czy są użytkownicy z prostymi do odgadnięcia hasłami;
 6. Jaka jest wersja bazy danych, na której się operuje?

Zrozumienie aspektów ochrony baz danych

Wszystkie te zagadnienia są często gruntownie sprawdzane przed atakiem na bazę danych i służą do stworzenia strategii ataku. Dlatego z wszystkimi podmiotami, z którymi współpracujemy i udostępniamy naszą aplikację do eksportów baz danych przeprowadzamy odpowiedni audyt, który pomaga zabezpieczyć się przed naruszeniami.

Prawidłowe wzmocnienie zabezpieczeń baz danych jest wymagające. Potrzebne jest zrozumienie:

 • użytkowników, ich roli,
 • danych i ich wrażliwości
 • parametrów konfiguracyjnych aplikacji;
 • zastosowanych mechanizmów bezpieczeństwa baz danych;

Kluczowe rozwiązania ochrony baz danych dla Partnerów

Dlatego Partnerom, którym udostępniamy aplikację do eksportów baz danych proponujemy pewne kluczowe rozwiązania do ochrony baz danych;

 1. Proponujemy spojrzeć na wykorzystywane przez nich systemy baz danych, czy zastosowane są najnowsze aktualizacje;
 2. Proponujemy spojrzeć na poświadczenia użytkowników, w tym czy nie występuje nadmierne nadawanie szerokich uprawnień do baz danych;
 3. Proponujemy spojrzeć na technologię szyfrowania baz danych;
 4. Proponujemy spojrzeć na sposób zarządzania danymi wrażliwymi baz danych, jakie bazy danych je zawierają, określić stopień wrażliwości zarządzanymi bazami danych;
 5. Proponujemy dokładnie zapoznać się z parametrami konfiguracji baz danych, oraz zbadać ich wpływ na poziom bezpieczeństwa baz danych;